Poziom cukru we krwi


Rozpoznawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej

 • glikemia przygodna - oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku

  Stężenie glukozy w osoczu:
  >=200 mg/dl (11,1 mmol/l)

  Interpretacja: rozpoznanie cukrzycy (*), jeśli u chorego występują typowe objawy choroby (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie, zmniejszenie masy ciała)
 • glikemia na czczo - oznaczona w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku

  Stężenie glukozy w osoczu:

  • Interpretacja: prawidłowa glikemia na czczo
  • 100 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l)
   Interpretacja: nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG)
  • >=126 mg/dl (7,0 mmol/l)
   Interpretacja: cukrzyca (*)
 • glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy

  • Interpretacja: prawidłowa tolerancja glukozy (NGT)
  • 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l)
   Interpretacja: upośledzona tolerancja glukozy (IGT)
  • >=200 mg/dl (11,1 mmol/l)
   Interpretacja: cukrzyca (*)

(*) Do rozpoznania cukrzycy konieczne jest stwierdzenie dwóch nieprawidłowości lub 2-krotne stwierdzenie jednej z nich; przy oznaczaniu stężenia glukozy we krwi należy uwzględnić ewentualny wpływ czynników niezwiązanych z wykonywaniem badania (pora ostatnio spożytego posiłku, wysiłek fizyczny, pora dnia). 

IFG (impaired fasting glucose) - nieprawidłowa glikemia na czczo;
NGT (normal glucose tolerance) - prawidłowa tolerancja glukozy;
IGT (impaired glucose tolerance) - upośledzona tolerancja glukozy.Prawidłowa glikemia u diabetyka

 

 • HbA1c < 7%:

  glikemia na czczo i przed posiłkami (dotyczy również samokontroli):
  70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l)

  glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli:
  < 160 mg/dl (8,9 mmol/l)
 • HbA1c < 6,5%:

  glikemia na czczo i przed posiłkami (dotyczy również samokontroli):
  70–110 mg/dl (3,9–6,1 mmol/l)

  glikemia 2 godziny po posiłku - podczas samokontroli:
  < 140 mg/dl (7,8 mmol/l);

Na podstawie: "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2009" Polskie Towarzystwo Diabetologiczne