Samokontrola


Samokontrolą nazywamy wszystkie czynności i decyzje podejmowane przez pacjenta (lub osoby z jego najbliższego otoczenia, np. przez rodziców dzieci z cukrzycą), które umożliwiają kontrolę cukrzycy w zmieniających się warunkach życia codziennego.

Podstawowe elementy samokontroli:

 • samodzielne badanie poziomu cukru we krwi, cukru i acetonu w moczu
 • przestrzeganie codziennej diety (dobór diety),
 • odpowiedni wysiłek fizyczny (dawkowanie wysiłku fizycznego),
 • właściwe wstrzykiwanie insuliny i umiejętność modyfikacji dawek w zależności od wyników pomiaru cukrów we krwi,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analiza popełnionych błędów, obserwacja objawów hipoglikemii i hiperglikemii,
 • pomiary ciśnienia tętniczego,
 • pielęgnacja stóp,
 • kontrola wagi.

Pomiarów stężenia glukozy we krwi dokonujemy:

 • na czczo,
 • ok. 2 godziny po posiłku,
 • przed głównymi posiłkami i w drugiej połowie nocy (około godz. 3.00),
 • ważne jest też częste badanie przed snem, co ma istotne znaczenie dla zapobiegania nocnym niedocukrzeniom.

Jak często pacjent powinien kontrolować poziomy glukozy we krwi?

 • pomiary należy wykonywać przynajmniej 4 razy na dobę w przypadku cukrzycy ustabilizowanej,
 • więcej niż 4 pomiary na dobę należy wykonywać w przypadku cukrzycy niewyrównanej lub chwiejnej.

 

pomiar3