Zalecane badania

 

lekarz

 

Badane parametry Częstość badań Cel
edukacja terapeutyczna indywidualnie - zależnie od oceny uzyskanie dostatecznej wiedzy o cukrzycy i motywacji do jej leczenia
przestrzeganie zaleceń dietetycznych indywidualnie - zależnie od oceny prawidłowa masa ciała (odpowiednia do wieku oraz płci)
HbA1c 2 x w roku1 od <= 6,1% do <= 6,5%
cholesterol całkowity 1 x w roku2 (<4,5 mmol/l)
cholesterol
frakcji LDL
1 x w roku2 (<2,6 mmol/l)
cholesterol
frakcji HDL
1 x w roku2 >40 mg/dl (M)
(>1,0 mmol/l),
>50 mg/dl (K)
(>1,3 mmol/l)
triglicerydy 1 x w roku2 (<1,7 mmol/l)
kreatynina
w surowicy
1 x w roku <1,0 mg/dl
(88,4 µmol/l)
albuminuria 1 x w roku3  
ciśnienie tętnicze w czasie każdej wizyty <130/80 mm Hg4
badanie dna oczu 1 x w roku5 zapobieganie rozwojowi lub progresji retinopatii
badanie EKG
spoczynkowe
1 x w roku6 zapobieganie incydentom sercowym
badanie EKG
wysiłkowe
1 x na 2 lata6 wczesne rozpoznawanie choroby wieńcowej
badanie tętnic kończyn dolnych metodą doplerowską 1 x na 2 lata6 zapobieganie amputacji
badanie neurologiczne wraz z oceną czucia wibracji 1-2 x w roku zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej
testy na obecność neuropatii autonomicznej 1 x na 1-2 lata wczesne rozpoznawanie i zapobieganie incydentom sercowym
badanie stóp w czasie każdej wizyty zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej i amputacjiM - mężczyźni, K - kobiety

1 U dziecka przed okresem dojrzewania (do ukończenia 11. rż.) po każdym 5-letnim okresie choroby, a po okresie dojrzewania według zaleceń okulistycznych; co 3 miesiące u chorych na cukrzycę o chwiejnym przebiegu;
2 co 3–6 miesięcy podczas terapii lekami hipolipemizującymi;
3 co 3–6 miesięcy u osób z towarzyszącą albuminurią; badania nie należy wykonywać u dzieci < 10. rż. oraz u chorych na cukrzycę typu 1 trwającą krócej niż 5 lat;
4 u osób z towarzyszącą albuminurią należy dążyć do uzyskania wartości ciśnienia < 120/80 mm Hg, u dzieci i młodzieży stosownie do wieku według siatek centylowych;
5 lub zgodnie z zaleceniem okulisty;
6 u osób > 35. rż.


Na podstawie: "Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2007" Polskie Towarzystwo Diabetologiczne